Ako vzniká renovovaný toner :

Renovácia je proces, pri ktorom sa využíva originálny toner a sú vymenené jednotlivé komponenty tonerovej kazety:

Kazeta je predtým vyprázdnená a vyčistená, po výmene komponentov je otestovaná. Vieme garantovať maximálnu kvalitu zhodnú s originálnym tonerom.

Čo je "Economy" toner:

 Je plastový výlisok podobný originálnej kazete, ktorý nie je možné renovovať. Zväčša je jeho cena nižšia, keďže sú nižšie výrobné náklady, ale nie je ho možné renovovať a tým pádom sa z prázdnej tonerovej kazety stáva odpad, ktorý pri nesprávnej ekologickej likvidácii znečisťuje životné prostredie.